‘k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen

8. ‘k Stel mijn vertrouwen

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op
en ik weet Hij is mij steeds nabij!

k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op
en ik weet Hij is mij steeds nabij!