Jezus sprak hier op aard

Jezus sprak hier op aard

1. Jezus sprak hier op aard’:
“Mensen kom tot mij,
dat is mij alles waard,
ik maak waarlijk vrij”.

Refrein:
Er is een Heer, er is een Heer,
er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou,
zorgen mag.

2. Stel niet uit, zeg tot Hem
wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar Zijn stem,
Hij geeft leven weer.

Refrein:
Er is een Heer, er is een Heer,
er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou,
zorgen mag.

3. Spoedig komt Christus weer,
heel de schepping buigt,
vol ontzag zich terneer,
Hij is aller Heer.

Refrein:
Er is een Heer, er is een Heer,
er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou,
zorgen mag.