Hosanna

Hosanna

Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.

Heer, ons hart is vol lof. (2x)
Wij verhogen Uw naam. (2x)
Wees verheven, O Heer mijn God,
hosanna in de hoge.

Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.

Heer, ons hart is vol lof. (2x)
Wij verhogen Uw naam. (2x)
Wees verheven, O Heer mijn God,
glorie voor de Koning. (3x)