Kerstfeest 2018

Kerstfeest 2018 - Kinderkoor Give us Peace

Vrijdag 21 december 2018 hebben we samen met jullie Kerstfeest 2018 gevierd. Heel mooi dat er zoveel belangstellenden aanwezig waren.
Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn, of het het koor nog een keer wil bewonderen vertellen we het verhaal nog een keer.

“Een Koning is geboren” Verteld, gespeeld en gezongen door de kinderen van het koor.


Een Koning is geboren!

Een Koning is geboren!

Het gebeurde lang geleden, in een land hier ver vandaan. Keizer Augustus was de baas van dat land. Er woonden veel mensen, maar keizer Augustus wist niet precies hoeveel. Daarom bedacht hij een plan. Hij wilde alle mensen in zijn land tellen. En zo gebeurde het dat Keizer Augustus zijn soldaat riep.

‘Soldaat! Ik wil dat je deze brieven gaat ophangen in de stad.’

De soldaat deed wat hem gezegd werd.
Hij hing de brieven overal op in de stad. Vele mensen kwamen nieuwsgierig kijken wat de soldaat toch aan het doen was. Wat zou er toch aan de hand zijn?

Jozef was op dat moment ook in de stad. Nieuwsgierig las hij de brief. “Ik, keizer Augustus, wil alle mensen uit het land tellen. Daarom wil ik dat je direct naar je geboorteplaats gaat.” Een belangrijke boodschap dus, dacht Jozef. Dat moest hij aan Maria gaan vertellen.

Maria was het meisje van Jozefs dromen. Hij wilde graag met haar trouwen. Jozef ging zo snel mogelijk naar het huis van Maria om het belangrijke nieuws te vertellen.

Ze maakten zich klaar voor de lange reis. Jozef haalde een ezel en Maria pakte de koffer in.

Daar gingen ze dan op weg naar Bethlehem. En dat viel niet mee voor Maria. Maria was zwanger. Dat had de Engel haar zelf verteld. Nee, niet van Jozef. Het kindje in Maria’s buik was een heel bijzonder kindje. Een kindje van God. En met zo’n dikke buik lopen dat valt niet mee. Gelukkig kon de ezel haar dragen. Dagen gingen voorbij. Dagenlang lopen en lopen.

Sjok, sjok, sjok...

In de verte zagen ze de huizen van Bethlehem. Nog heel even lopen. Nog maar een klein stukje.

Het was al laat. En na zo’n lange reis waren Jozef en Maria wel een beetje moe geworden. Jozef ging dan ook op zoek naar een slaapplek. En met zoveel hotels in de stad, zou dat wel lukken. Vol vertrouwen klopt Jozef dan ook aan. Alles zat vol. Het enige wat er nog was aan een slaapplek is een stal.

Een stal? Een vieze stal zonder bed? Jozef en Maria moesten wel. Alle hotels waren vol. Er waren zoveel mensen in de stad om zich te laten tellen. En ook al was het een vieze, oude stal. Die nacht gebeurde er wel iets heel bijzonders. Maria kreeg een kindje. Een zoon, Jezus.

In een stalletje

Diezelfde nacht waren er herders in het veld. Ze pasten op hun schapen.

Ze stonden net wat te praten toen ze plotseling een licht zagen.  De Herders schrokken ervan. Wat was dat?  Nieuwsgierig keken ze omhoog. Dat licht kwam van een Engel. Een prachtige Engel.

“Wees, maar niet bang, zei de Engel. Ik heb goed nieuws. Er is een kindje geboren in de stal. Hij ligt in een kribbe. Ga maar kijken!”

Toen de Engel dat had gezegd, kwam er nog een Engel, en nog een, en nog een. Net zo lang totdat de lucht vol was met Engelen.  Met elkaar zongen ze een prachtig lied.

Knoop het even in je oren

Na het lied verdwenen de Engelen weer. En de Herders? Die lieten hun schapen staan en gingen op zoek naar de stal.

Ga je mee op zoek

Hier is het! Precies zoals de Engel had gezegd.

De herders bleven lang in de stal. Zo bijzonder vonden ze dat kleine kindje in de kribbe. Vroeg in de morgen moesten ze terug. Terug naar hun schapen.

Op dat moment zagen wijze mannen uit het Oosten een ster. Een hele grote ster. De wijze mannen gingen op reis, achter de ster aan.

Wij zijn op weg

De ster bleef stil staan bij de stal van Jozef en Maria  Nieuwsgierig gingen de wijze mannen naar binnen. De wijze mannen gaven de cadeautjes: goud, mirre en wierook. Cadeautjes voor Jezus, dat bijzondere kindje in de Kribbe.

Goed nieuws!

En goed nieuws is het ! Elk jaar vieren wij op de dag dat Jezus is geboren het kerstfeest. Elk jaar vertellen we dit bijzondere verhaal over Jezus.

Jezus is de redder die God aan de wereld heeft gegeven. Als jij in hem geloofd heb je het eeuwig leven. Laten we hem aanbidden, onze koning, Jezus!

Zijn naam is Jezus

God heeft met de geboorte van Jezus beloofd dat hij bij ons zal zijn en zal blijven. Jezus is als baby geboren. Hoe klein hij ook was, hij zal de redder van de wereld worden. Hij zal altijd bij ons blijven. Hij is onze koning, hij kent onze naam.

God zal met ons zijn

Wij, alle kinderen en leiding van kinderkoor Give us Peace wensen u een vrolijk en gezegend kerstfeest 2018!

Vrolijk Kerstfeest iedereen


Laat een bericht achter